ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Τι συμπτώματα έχει;

Το γλαύκωμα θεωρείται μία πολύ ύπουλη ασθένεια, διότι τις περισσότερες φορές δεν δίνει κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα. Για αυτό το λόγο αποκαλείται και "ο ύπουλος  ....

Περισσότερα →

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μια σχετικά συχνή πάθηση του οφθαλμού, η oποία προκαλείται κυρίως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση .καταστρέφει ................

Περισσότερα →

Νέες χειρουργικές μέθοδοι

Η τάση στην σύγχρονη χειρουργική του γλαυκώματος είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (MIGS —Minimally Invasive Glaucoma Surgery). Σε πολύ βαριές .........

Περισσότερα →

Πως αντιμετωπίζεται;

Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με αντιγλαυκωματικά κολλύρια, με laser και με χειρουργικές επεμβάσεις. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υπήρξε τεράστια  ...

Περισσότερα →

03

CAT

Το γλαύκωμα είναι μία χρόνια πάθηση. Γι'αυτό το λόγο, τα άτομα με γλαύκωμα ή με οφθαλμική υπερτονία θα πρέπει να ελέγχονται εφ’όρου ζωής, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

 • Τι είναι το γλαύκωμα;

  Το γλαύκωμα είναι μια σχετικά συχνή πάθηση του οφθαλμού, η οποία προκαλείται κυρίως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση καταστρέφει προοδευτικά το οπτικό νεύρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, το γλαύκωμα σχετίζεται και με την κακή αιμάτωση του οπτικού νεύρου. Το γλαύκωμα, ή ορθότερα τα γλαυκώματα, διότι πρόκειται για πολλούς τύπους με διαφορετική αιτιολογία, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, οδηγούν σε τύφλωση. Η συχνότητα του γλαυκώματος στο γενικό πληθυσμό, ανέρχεται στο 1-2%. Δηλαδή στη χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 100.000 άτομα τα οποία είτε έχουν γλαύκωμα, είτε είναι υποψήφια να πάθουν γλαύκωμα. Σε άτομα δε, ηλικίας άνω των σαράντα ετών, η πάθηση αυτή είναι συχνότερη και απαντάται σε ποσοστό 2-4%.

 • Τι συμπτώματα έχει;

  Το γλαύκωμα θεωρείται μία πολύ ύπουλη ασθένεια, διότι τις περισσότερες φορές δεν δίνει κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα. Για αυτό το λόγο αποκαλείται και "ο ύπουλος εχθρός της όρασης". Η διάγνωση γίνεται τυχαία, κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς πάσχουν από γλαύκωμα και δεν το γνωρίζουν επειδή δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ οφθαλμίατρο.

 • Το γλαύκωμα κληρονομείται;

  Οι πρώτου βαθμού συγγενείς ατόμων με γλαύκωμα έχουν εξαπλάσια πιθανότητα να παρουσιάσουν και αυτοί την ίδια πάθηση, σε σύγκριση με άλλους που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό. Τα τελευταία χρόνια, με την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, έχουν ανακαλυφθεί γονίδια που σχετίζονται με ορισμένες μορφές γλαυκώματος. Ήδη υπάρχουν ειδικές γονιδιακές εξετάσεις που ανιχνεύουν αν κάποιος έχει πιθανότητα ή όχι να παρουσιάσει κάποιες από τις σπάνιες μορφές γλαυκώματος. Μελλοντικά, αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχουν τεστ που θα καλύπτουν και τις συχνότερες μορφές γλαυκώματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του ατόμου για συχνή παρακολούθηση και την έγκαιρη πρόληψη, πριν η νόσος φθάσει σε προχωρημένο στάδιο. Προς το παρόν, σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος συνιστάται να ελέγχονται μία φορά το χρόνο μετά την ηλικία των 35 ετών. Στο Κέντρο μας, ο προληπτικός έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται από την παιδική ηλικία με ειδικό τονόμετρο αέρος.

 • Ποιές εξετάσεις χρειάζονται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση;

  Ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οφθαλμολογικής εξέτασης σε άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών. Σε περίπτωση δε οικογενειακού ιστορικού γλαυκώματος, ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο. Όταν υπάρχει αυξημένη πίεση, χρειάζεται συχνή μέτρηση ( ανά 1,2 ή 3 μήνες), έλεγχος των οπτικών πεδίων και της κεφαλής του οπτικού νεύρου με laser τομογραφία, ανά 6,9 ή 12 μήνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος οφθαλμίατρου. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων, ελέγχεται ή ευαισθησία των οπτικών ινών στην αντίληψη του φωτός. Με την τομογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου (OCT ή HRT ) ελέγχεται το πάχος των νευρικών ινών. Και οι δύο εξετάσεις είναι αναίμακτες και ανώδυνες.

 • Πως αντιμετωπίζεται το γλαύκωμα;

  Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με αντιγλαυκωματικά κολλύρια, με laser και με χειρουργικές επεμβάσεις. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υπήρξε τεράστια πρόοδος στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος με την εισαγωγή νέων φαρμάκων, τα οποία βοήθησαν στην καλύτερη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός ασθενών που χρειάζονται επέμβαση. To Laser αποτελεί μια εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις αρχόμενων γλαυκωμάτων ανοικτής γωνίας ή οφθαλμικής υπερτονίας, και ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει δυσκολία συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή. Είναι μια προσωρινή αντιμετώπιση ήπιων σχετικά περιστατικών με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων για 1-3 χρόνια. Η συμβολή του Yag-Laser στην πρόληψη και αντιμετώπιση του χρόνιου και οξέος γλαυκώματος στενής γωνίας είναι πολύ μεγάλη. Με αυτό το laser o χειρουργός ανοίγει μια μικρή οπή στην ίριδα για να μειώσει την πίεση.

 • Η χειρουργική του γλαυκώματος

  Σε περίπτωση που η πίεση δεν μπορεί να ρυθμιστεί με φάρμακα ή laser και υπάρχει προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου,

  όπως επιβεβαιώνεται από την επιδείνωση των οπτικών πεδίων και τη λέπτυνση του οπτικού νεύρου στις εξετάσεις (Οπτικά Πεδία, HRT ή OCT), θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η συνήθης επέμβαση γλαυκώματος, η τραμπεκουλεκτομή, αποσκοπεί στη ρύθμιση της πιέσεως με τη διάνοιξη νέων οδών παροχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Ο καθ. Παντελής Παπαδόπουλος είναι ο πρώτος χειρουργός στην Ελλάδα που εφαρμόζει την τοπική αναισθησία με σταγόνες, χωρίς ενέσεις, στις επεμβάσεις γλαυκώματος από το 1997. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με την αφαίρεση του καταρράκτη, αν ο ασθενής έχει και καταρράκτη. Στις σύγχρονες επεμβάσεις γλαυκώματος συγκαταλέγονται και οι ενθέσεις βαλβίδων και άλλων μικροσυσκευών, με τις οποίες ρυθμίζεται η πίεση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η τάση στην σύγχρονη χειρουργική του γλαυκώματος είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (MIGS —Minimally Invasive Glaucoma Surgery). Σε πολύ βαριές περιπτώσεις, η ενδοκυκλοφωτοπηξία με Diode Laser εφαρμόζεται με επιτυχία για τη ρύθμιση της πιέσεως σε επιλεγμένες περιπτώσεις δύσκολων γλαυκωμάτων τελικού σταδίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9881800 - 9883702 - 9853055

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ποσειδώνος 42, Παλαιό Φάληρο  17561, Αττική

© 2017 Ophthalmo-Check

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Το γλαύκωμα είναι μία χρόνια πάθηση. Γι'αυτό το λόγο, τα άτομα με γλαύκωμα ή με οφθαλμική υπερτονία θα πρέπει να ελέγχονται εφ’όρου ζωής, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.