ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οφθαλμολογικό Check-Up

  Περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικό έλεγχο (γυαλιών οράσεως), κερατομετρία, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, έλεγχο χρωματικής αντίληψης, έλεγχο δακρυϊκής στιβάδας και βασικό ορθοπτικό έλεγχο.

 • Τονομέτρηση

  H τονομέτρηση αποτελεί βασική εξεταση για την μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η αυξημένη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου και σε σημαντική απώλεια οράσεως. Τα άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού που έχει γλαύκωμα πρέπει να παρακολου-θούνται τακτικά μετά το 35ο έτος της ηλικίας.

 • Παιδοφθαλμολογική Εξέταση

  Η πρώτη προληπτική οφθαλμολογική εξέταση στα παιδιά γίνεται μετά το 4ο έτος εκτός αν οι γονείς έχουν παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα (π.χ. στραβισμό, αλλεργία κ.α.) νωρίτερα. Στη προσχολική και σχολική ηλικία πρέπει να εξετάζονται μία φορά το χρόνο,

 • Προεγχειρητικός Ελεγχος

  Περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις για την προεγχειρητική μελέτη σε διαθλαστικές επεμβάσεις και σε επεμβάσεις καταρράκτη (τοπογραφία κερατοειδούς, οπτική βιομετρία, βυθοσκόπηση με μυδρίαση κ.α.). Ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

 • Μελέτη Γλαυκώματος

  Το γλαύκωμα προκαλείται κυρίως από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, με αποτέλεσμα την προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου. Προσβάλει το 2% του γενικού πληθυσμού. Περιλαμβάνει εξέταση, οπτικά πεδία και laser τομογραφία οπτικού νεύρου.

 • HRT - Laser Tομογραφία Οπτικού Νεύρου

  Πολύ σημαντική εξέταση για το γλαύκωμα. Με την εξέταση αυτή μετράμε το πάχος των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου με Laser (HRT) και το συγκρίνουμε με αυτό των φυσιολογικών οφθαλμών. Η εξέταση έχει μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό επαναλαμβάνεται συχνότερα από τα οπτικά πεδία (κάθε 6 - 8 μήνες) ανάλογα με την βαρύτητα του γλαυκώματος ή της οφθαλμικής υπερτονίας.

 • Εξέταση Οπτικών Πεδίων

  Πολύ σημαντική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων μετράμε την ευαισθησία του οπτικού νεύρου σε φωτεινά ερεθίσματα. Η ευαισθησία του οπτικού νεύρου επηρεάζεται από την ύπαρξη βλάβης από αυξημένη πίεση στον οφθαλμό.

 • Φλουοροαγγειογραφία

  Εξέταση για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των παθήσεων του βυθού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια,  ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, αποφράξεις αγγείων κ.α.).  Ο βυθός φωτογραφίζεται με ψηφιακή κάμερα κατοπιν ενέσεως ειδικής χρωστικής, της φλουοροσκεϊνης..

 • Ψηφιακή ICG Αγγειογραφία

  Συμπληρωματική εξέταση στη φλουοροαγγειογραφία για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού και του οπτικού νεύρου και κυρίως στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Χρησιμοποιείται στη διαφοροδιάγνωση της υγράς μορφής

 • Οπτική Βιομετρία

  Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν λόγω καταρράκτη για τον καθορισμό της δύναμης του ενδοφακού. Έχει μέγιστη ακρίβεια και ιδίως όταν εμφυτεύεται πολυεστιακος ή αστιγματικός ενδοφακός.

 • OCT Προσθίου & Οπισθίου Ημιμορίου

  Αναντικατάστατη και αναίμακτη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, του υαλοειδούς, του οπτικού νεύρου και των προσθίων μορίων του οφθαλμού, ιδίως δε, σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας και του κερατοειδούς

 • Υπέρηχογράφημα Α / Β

  Οι υπέρηχοι στην οφθαλμολογία βοηθούν στη διάγνωση παθήσεων όπως η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και κυρίως σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η βυθοσκόπηση λόγω θόλωσης κερατοειδούς ή φακού. Η Α-υπερηχοι χρησιμοποιούνται στη μέτρηση του αξονικού μήκους του ματιού.

 • Παχυμετρία Κερατοειδούς

  Η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς είναι απαραίτητη στα άτομα που πρόκειται να χειρουργηθούν για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού. Είναι εξίσου σημαντική σε περιπτώσεις οφθαλμικής υπερτονίας ή γλαυκώματος.

 • Τοπογραφία Κερατοειδούς - Pentacam

  Χρησιμεύει στη μέτρηση της καμπυλότητας της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή, στη διάγνωση του κερατόκωνου, στην ανεύρεση ανώμαλων αστιγματισμών, στη μετεγχειρητική παρακολούθηση του καταρράκτη καίω άλλων επεμβάσεων που αλλάζουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς.

 • Ελεγχος Δακρυϊκής Στιβάδας

  Για την διάγνωση και παρακολούθηση της ξηροφθαλμίας που παρατηρείται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. ΕΙναι αρκετά συχνή στις γυναίκες με εμμηνόπαυση. Επηρεάζει τους χρήστες φακών επαφής, αλλά και αυτούς που θέλουν να υποβληθούν σε διαθλαστικές επεμβάσεις

 • Μέτρηση Ενδοθηλιακών Κυττάρων

  Σημαντική εξέταση για την εκτίμηση του αριθμού των κυττάρων του ενδοθηλίου, ο αριθμός των οποίων είναι ελαττωμένος σε πολλές παθήσεις του κερατοειδούς. Απαραίτητη εξέταση όταν εμφυτεύεται φακικός ενδοφακός για διόρθωση υψηλών αμετρωπιών.

 • Συνεστιακή Σαρωτική Οφθαλμοσκόπηση

  Για την in-vivo ανάλυση των κυττάρων του κερατοειδούς και για τη μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η εξεταση αυτή αποτελεί μια ζωντανή ιστολογική εξέταση χωρίς να ληφθούν τεμάχια απο τον κερατοειδή. Το κέντρο μας διαθέτει ένα απο τα τρία μηχανήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα

 • Εξοφθαλμομέτρηση

  Με την εξέταση αυτή ο οφθαλμίατρος μετρά την πρόπτωση του βολβού (εξόφθαλμος) σε άτομα με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια ή όταν υπάρχει καποιος όγκος του βολβού ή του κόγχου.

 • Τεστ Χρωματικής Αντίληψης

  Για τη διάγνωση της δυσχρωματοψίας και αχρωματοψίας. Η ύπαρξη δυσχρωμα-τοψίας παίζει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Απαραί-τητη εξέταση για υποψήφιους οδηγούς. Τα άτομα με δυσχρωματοψία δεν μπορούν να πάρουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9881800 - 9883702 - 9853055

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ποσειδώνος 42, Παλαιό Φάληρο  17561, Αττική

© 2017 Ophthalmo-Check

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οφθαλμολογικό Check-Up

  Περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικό έλεγχο (γυαλιών οράσεως), κερατομετρία, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, έλεγχο χρωματικής αντίληψης, έλεγχο δακρυϊκής στιβάδας και βασικό ορθοπτικό έλεγχο.

 • Τονομέτρηση

  H τονομέτρηση αποτελεί βασική εξεταση για την μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η αυξημένη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου και σε σημαντική απώλεια οράσεως. Τα άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού που έχει γλαύκωμα πρέπει να παρακολου-θούνται τακτικά μετά το 35ο έτος της ηλικίας.

 • Παιδοφθαλμολογική Εξέταση

  Η πρώτη προληπτική οφθαλμολογική εξέταση στα παιδιά γίνεται μετά το 4ο έτος εκτός αν οι γονείς έχουν παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα (π.χ. στραβισμό, αλλεργία κ.α.) νωρίτερα. Στη προσχολική και σχολική ηλικία πρέπει να εξετάζονται μία φορά το χρόνο,

 • Προεγχειρητικός Ελεγχος

  Περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις για την προεγχειρητική μελέτη σε διαθλαστικές επεμβάσεις και σε επεμβάσεις καταρράκτη (τοπογραφία κερατοειδούς, οπτική βιομετρία, βυθοσκόπηση με μυδρίαση κ.α.). Ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

   

 • Μελέτη Γλαυκώματος

  Το γλαύκωμα προκαλείται κυρίως από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, με αποτέλεσμα την προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου. Προσβάλει το 2% του γενικού πληθυσμού. Περιλαμβάνει εξέταση, οπτικά πεδία και laser τομογραφία οπτικού νεύρου.

 • HRT - Laser Tομογραφία Οπτικού Νεύρου

  Πολύ σημαντική εξέταση για το γλαύκωμα. Με την εξέταση αυτή μετράμε το πάχος των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου με Laser (HRT) και το συγκρίνουμε με αυτό των φυσιολογικών οφθαλμών. Η εξέταση έχει μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό επαναλαμβάνεται συχνότερα από τα οπτικά πεδία (κάθε 6 - 8 μήνες) ανάλογα με την βαρύτητα του γλαυκώματος ή της οφθαλμικής υπερτονίας.

 • Εξέταση Οπτικών Πεδίων

  Πολύ σημαντική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων μετράμε την ευαισθησία του οπτικού νεύρου σε φωτεινά ερεθίσματα. Η ευαισθησία του οπτικού νεύρου επηρεάζεται από την ύπαρξη βλάβης από αυξημένη πίεση στον οφθαλμό.

 • Φλουοροαγγειογραφία

  Εξέταση για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των παθήσεων του βυθού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια,  ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, αποφράξεις αγγείων κ.α.).  Ο βυθός φωτογραφίζεται με ψηφιακή κάμερα κατοπιν ενέσεως ειδικής χρωστικής, της φλουοροσκεϊνης..

 • Ψηφιακή ICG Αγγειογραφία

  Συμπληρωματική εξέταση στη φλουοροαγγειογραφία για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού και του οπτικού νεύρου και κυρίως στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Χρησιμοποιείται στη διαφοροδιάγνωση της υγράς μορφής

 • Οπτική Βιομετρία

  Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν λόγω καταρράκτη για τον καθορισμό της δύναμης του ενδοφακού. Έχει μέγιστη ακρίβεια και ιδίως όταν εμφυτεύεται πολυεστιακος ή αστιγματικός ενδοφακός.

 • OCT Προσθίου & Οπισθίου Ημιμορίου

  Αναντικατάστατη και αναίμακτη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, του υαλοειδούς, του οπτικού νεύρου και των προσθίων μορίων του οφθαλμού, ιδίως δε, σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας και του κερατοειδούς

 • Υπέρηχογράφημα Α / Β

  Οι υπέρηχοι στην οφθαλμολογία βοηθούν στη διάγνωση παθήσεων όπως η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και κυρίως σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η βυθοσκόπηση λόγω θόλωσης κερατοειδούς ή φακού. Η Α-υπερηχοι χρησιμοποιούνται στη μέτρηση του αξονικού μήκους του ματιού.

 • Παχυμετρία Κερατοειδούς

  Η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς είναι απαραίτητη στα άτομα που πρόκειται να χειρουργηθούν για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού. Είναι εξίσου σημαντική σε περιπτώσεις οφθαλμικής υπερτονίας ή γλαυκώματος.

 • Τοπογραφία Κερατοειδούς - Pentacam

  Χρησιμεύει στη μέτρηση της καμπυλότητας της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή, στη διάγνωση του κερατόκωνου, στην ανεύρεση ανώμαλων αστιγματισμών, στη μετεγχειρητική παρακολούθηση του καταρράκτη καίω άλλων επεμβάσεων που αλλάζουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς.

 • Ελεγχος Δακρυϊκής Στιβάδας

  Για την διάγνωση και παρακολούθηση της ξηροφθαλμίας που παρατηρείται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. ΕΙναι αρκετά συχνή στις γυναίκες με εμμηνόπαυση. Επηρεάζει τους χρήστες φακών επαφής, αλλά και αυτούς που θέλουν να υποβληθούν σε διαθλαστικές επεμβάσεις

 • Μέτρηση Ενδοθηλιακών Κυττάρων

  Σημαντική εξέταση για την εκτίμηση του αριθμού των κυττάρων του ενδοθηλίου, ο αριθμός των οποίων είναι ελαττωμένος σε πολλές παθήσεις του κερατοειδούς. Απαραίτητη εξέταση όταν εμφυτεύεται φακικός ενδοφακός για διόρθωση υψηλών αμετρωπιών.

 • Συνεστιακή Σαρωτική Οφθαλμοσκόπηση

  Για την in-vivo ανάλυση των κυττάρων του κερατοειδούς και για τη μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η εξεταση αυτή αποτελεί μια ζωντανή ιστολογική εξέταση χωρίς να ληφθούν τεμάχια απο τον κερατοειδή. Το κέντρο μας διαθέτει ένα απο τα τρία μηχανήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα

 • Εξοφθαλμομέτρηση

  Με την εξέταση αυτή ο οφθαλμίατρος μετρά την πρόπτωση του βολβού (εξόφθαλμος) σε άτομα με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια ή όταν υπάρχει καποιος όγκος του βολβού ή του κόγχου.

 • Τεστ Χρωματικής Αντίληψης

  Για τη διάγνωση της δυσχρωματοψίας και αχρωματοψίας. Η ύπαρξη δυσχρωματοψίας παίζει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Απαραίτητη εξέταση για υποψήφιους οδηγούς. Τα άτομα με δυσχρωματοψία δεν μπορούν να πάρουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.